• Besparing in tijd en dus geld
  • Kostbare kantoorruimte komt vrij
  • 24/7 beschikbaarheid in geval van calamiteiten
  • Vertrouwelijke informatie komt niet op straat
  • Complete begeleiding in digitalisering

Cintas Corporation sluit een partnerschapovereenkomst met Shred-it International Inc. om de documentvernietiging activiteiten samen te voegen

CINCINNATI-- Cintas Corporation heeft op 1 mei 2014 bekend gemaakt dat het de aangekondigde samenwerkingsovereenkomst met de aandeelhouders van Shred-it International Inc. om de documentvernietiging activiteiten van Cintas met de documentvernietiging van Shred-it samen te voegen heeft afgerond.

Volgens de overeenkomst hebben Cintas en Shred-it beide hun documentvernietiging activiteiten in een nieuw opgerichte vennootschap ingebracht die voor 42% eigendom is van Cintas en voor 58% van de aandeelhouders van Shred-it. Deze joint venture gaat opereren onder de naam Shred-it (www.shredit.nl). 

Het overgangs- en integratieplan van de twee documentvernietigingsbedrijven neemt naar verwachting ongeveer 18 maanden in beslag. Zowel Cintas als Shred-it hebben er alle vertrouwen in dat dit overgangs- en integratieplan geen enkele schadelijke impact zal hebben op de samengevoegde activiteiten. Deze nieuwe samenwerking gaat door met het leveren van de hoge serviceniveaus die de klanten bij elk van deze bedrijven gewend zijn te krijgen.

Over Shred-it

Shred-it is een wereldleider op het gebied van informatiebeveiliging en levert documentvernietigingsdiensten die zorgen voor de veiligheid en integriteit van de vertrouwelijke informatie van haar klanten. Shred-it heeft bedrijven in 17 landen wereldwijd, bedient meer dan 180.000 wereldwijde, nationale en lokale bedrijven, met inbegrip van de beste inlichtingendiensten en beveiligingsbedrijven ter wereld, meer dan 500 politieorganisaties, 1.500 ziekenhuizen, 8.500 bankfilialen en 1.200 universiteiten en hogescholen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.shredit.nl.